Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ARGYRASPIDA

Gramatyka
  • Formyargyraspida
  • Etymologia -es
  • Odmiana -ae
Znaczenia
  • + M miles egregii Macedonum peditatus argenteo scuto armatus. Inde de egregio exercitu in universum

Pełne hasło

ARGYRASPIDA s. ARGIRASPIDA5. ARGILLASPIDA, -ae in. (Gr. άργύραπις)
  • F.
  • Th.
(-es)
  • Dc.
żołnierz wyborowej piechoty macedońskiej, noszącej srebrne tarcze; miles egregii Macedonum peditatus argenteo scuto armatus. Inde de egregio exercitu in universum M
PH 11 p. 175 (saec. XIII ex eunte): ex quo Lechiticos expertus es a-as, tui rutilantia solis apud multos deferbuit.
N. glossam Pol.
RFil XVI p. 341 (a. 1426) : a-a «boyarzyn».
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)