Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ARIDARIUM

Gramatyka
  • Formyaridarium
  • Etymologia aridus
  • Odmiana -ii
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajmęski
Znaczenia
  • braseatoriutn

Pełne hasło

ARIDARIUM, -ii m. (aridus)
browar; braseatoriutn
KsgPrzem II p. 56 (a. 1449) : Osskar resignauit domum ... et a-um seu braseatorium in Leopoliensi platea.
GLb p. 8 : a-um «osdnycza».
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)