Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ANTENOMINATUS

Gramatyka
  • Formyantenominatus
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana -a, -um
  • Część mowyprzymiotnik
Znaczenia
  • iam dictus

Pełne hasło

ANTE-NOMINATUS, -a, -um
wyżej wymieniony; iam dictus
KodMp III p.53 (a. 1343) : tabernas ... a-us scultetus iure suo habebit.
KodWp III p. 232 (a. 1363) : renovacio a-i privilegii.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)