Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AB-2

Gramatyka
  • Formyab
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana
Znaczenia

Pełne hasło

AB pro AD
legitur uno solo loco
AKap p. 123 (a. 1554) : abusus decimarum ... per episcopos ab pios usus donatarum;
accederet locus
ZabDziej I p. 336 (a. 1569) : a granicie usque a granicies nisi omissione fortuita d litterae id factum suspicaremur.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)