Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ANTEOPPIDANI

Gramatyka
  • Formyanteoppidani
  • Etymologia anteoppidum
  • Odmiana -orum
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajmęski
Znaczenia
  • suburbani

Pełne hasło

ANTEOPPIDANI, -orum m. (anteoppidum)
ludność podmiejska; suburbani
ŁASKI LibBen I p. 327 (a. 1511) : suburbani seu a-i de eorum agris solvunt missalia.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)