Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ANTEPRAECEDENS

Gramatyka
  • Formyantepraecedens, anteprecedens,
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana -tis
Znaczenia
  • praecedens

Pełne hasło

ANTE-PRAECEDENS s. ANTEPRECEDENS, -tis adi.
poprzedni; praecedens
AKapSąd II p. 27 (a. 1417) : iuxta formam iuramenti per eosdem dnos arbitros alias in actu a-i immediato in prothocollis ... expressam.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)