Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ANTEPRAEDICAMENTA

Gramatyka
  • Formyantepraedicamenta, antepredicamenta
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana -orum
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajnijaki
Znaczenia

Pełne hasło

ANTE-PRAEDICAMENTA s. ANTEPREDICAMENTA, -orum n.
zasadnicze pojęcia logiczne (mianowicie definitiones, divisiones, regulae)
służące do poznania 10 kategoryj wyróżnionych przez Arystotelesa (praedicamenta);
notiones logicae (nempe definitiones, divisiones, regulae)
ad cognoscendas 10 categorias Aristotelicas (praedicamenta)
necessariae
GIEŁCZ. p. 3 : dicitur autem mentalis, quia in mente subiectatur sicut color in corpore, vt dicitur in a-is.
GŁOG. Anal. fol. 6a : Aristotiles in a-is dixit.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)