Ogólne
Pełne hasło
Więcej

APTITUDINALIS

Gramatyka
  • Formyaptitudinalis
  • Etymologiaaptitudo BJ.
  • Odmiana -e
  • Część mowyprzymiotnik
Znaczenia
  • ność

Pełne hasło

APTITUDINALIS, -e (aptitudo) BJ. phil. t. t .1. . nadający się do czegoś, posiadający zdolność,moż-
ność; aptus, idoneus,possibilitatem in se continens
GŁOG. Anal. fol. 27b : res habet...esse actuale et esse a-e.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)