Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AIO

Gramatyka
 • Formyaio, ayo
 • Etymologia cf. Th. I 1453, 17 sqq. et ind. perf.
 • Odmiana
Znaczenia
 • a. abs.
 • b.
 • c.
 • d.
  • α. + violenter gwatłownie,głośno mówić
  • β. + fideiussoriam ręczyć za kogoś

Pełne hasło

AIO s. AYO verbum defectivum [occurrunt formae ind. praes. , imperf., con. praes. , sed etiam part. praes. CodEp I 1 p. 35, a. 1410 ; DŁUG. Hist. I p. 133 ; Id. Op. p. 22 ; (cf. Th. I 1453, 17 sqq.) et ind. perf. TPaw II I p. 381, a. 1397, cf. Th. ib. 12 sqq.]
Constr.
a. abs.
b. sq. dupl. acc.
c. sq. acc. c. inf.
d. sq. quod:
CodEp II p. 35 (a. 1410) : a-ntes proditorie et subdole, quod nos … uteremur.
N. locut.
α. violenter gwatłownie,głośno mówić; vehementer loqui
TPaw IV p. 120 (a. 1405) : Nicolaus poenam solvit, quod iudicio violenter a-bat.
β. fideiussoriam ręczyć za kogoś; vades dare
Ib. III p. 381 (a. 1397) : Rota. Sicut ego tibi istam fideiussoriam solui, quam tu a-sti super Vickonem.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)