Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AGGRESSUS

Gramatyka
 • Formyaggressus, agressus
 • Etymologiałacina starożytna
 • Odmiana -us
 • Część mowyrzeczownik
 • Rodzajmęski
Znaczenia
 • I. propr.A. I. przybycie
  • 2. posuwanie się naprzód
  • 3. milit.dostęp milit. najazd,napaść, uderzenie
 • I. transl. przystąpienie do czegoś,rozpoczęcie czegoś (zwł. wojny)

Pełne hasło

AGGRESSUS s. AGRESSUS, -us m.
 • F.
 • Th.
 • Dc.
 • N.
I. propr.A. I. przybycie; ingressus
DŁUG. Hist. I p. 131 : Myeczyslaus ... ad plures vicos... personales facit a-us.
2. posuwanie się naprzód; progressus
*Lites II p. 122 (a. 1337) : insignia sui vexilli... sint anteriora in a-u (v.I. in gressu) et ultima in recessu.
3. dostęp; accessus
*CodEp II p. 461 (a. 1445) : in Hungariam Theucris ipsis patet a-us seu accessus. B.
milit. najazd,napaść, uderzenie; actus aggrediendi per vim, impetus, , incursus.
Syn. invasio ( *Lites I p. 435, a. 1326) .
I. transl. przystąpienie do czegoś,rozpoczęcie czegoś (zwł. wojny); actus parandi, suscipiendi (bellum)
MPH II p. 901( a. fere 1410): rex...ab a-u belli... ipsum retrahere mandat.
CodEp III p. 46 (a. 1450) : in secundo a-u belli.
StPPP VII p. 107 (a. 1497) : Albertus ... ad bellicam expeditionem a-um dirigere distulit.
Cf. AGGREDIOR I 1; AGGRESSIO II.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)