Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ALLINIO

Gramatyka
  • Formyallinio
  • Etymologia ad et linio
  • Odmiana -ire
Znaczenia
  • oblimare

Pełne hasło

AL-LINIO, -ire (ad et linio)
pokrywać osadem, mułem; oblimare
KodKWil I p. 357 (a. 1477) : pro ... parando stagno tam longe lateque prout aque inundatio ... circumiectos alveos ac planicies ... rigare et a-re ac terminos iuxta aggeris ... exaltationem ... attingere poterit.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)