Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AUFUNDO

Gramatyka
  • Formyaufundo
  • Etymologia ab et fundo
  • Odmiana -ere, -fudi, -fusum
Znaczenia
  • fundere, fugare

Pełne hasło

AUFUNDO, -ere, -fudi, -fusum (ab et fundo)
zmusić do ucieczki; fundere, fugare
MPH II p. 69 (Ebbo): iterum Christianis bellum indicunt, sed eodem modo victi et a-si, terga vertunt.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)