General
Full Entry
More

AVITAS

Grammar
  • Formsavitas
  • Etymology ab avo per analogiam hereditatis, cf. avitus
  • Inflectional type -atis
Meaning Outline
  • + ArPrawn V avita bona,res avita, ius hereditate acquirendi bona ab avo relicta

Pełne hasło

AVITAS, -atis /. (ab avo per analogiam hereditatis, cf. avitus)
  • Dc.
dobra odziedziczone po dziadku, dziadowizna, prawo do majątku odziedziczonego po dziadku; avita bona,res avita, ius hereditate acquirendi bona ab avo relicta ArPrawn V
p. 72 (a. 1474) : quomodo feminabus bona paterna et a-es cadunt (cf.
JusPol p. 315 ) .
Ib. p. 153 (saec. XV) : de prescripcione a-is virginis maritate.
StPPP IX p. 193 (a. 1511) : Wladzyslaw ... recognouit, quia ... recepit sex marcas a-is et matrimonij (i. e. bonorum post matris mortem sibi cedentium ) de scoltecia in Vyascl.
N. glossam Pol.
AGZ XVI p. 221 (a. 1489) : ratione a-is et maternalitatis alias «sz dzyadovyszny, babyszny y sz maczyerzyszny».
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)