Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AVITAS

Gramatyka
  • Formyavitas
  • Etymologia ab avo per analogiam hereditatis, cf. avitus
  • Odmiana -atis
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajżeński
Znaczenia
  • avita bona, res avita, ius hereditate acquirendi bona ab avo relicta

Pełne hasło

AVITAS, -atis f. (ab avo per analogiam hereditatis, cf. avitus)
  • Dc.
dobra odziedziczone po dziadku, dziadowizna, prawo do majątku odziedziczonego po dziadku; avita bona, res avita, ius hereditate acquirendi bona ab avo relicta
ArPrawn V p. 72 (a. 1474) : quomodo feminabus bona paterna et a-es cadunt (cf. JusPol p. 315).
Ib. p. 153 (saec. XV) : de prescripcione a-is virginis maritate.
StPPP IX p. 193 (a. 1511) : Wladzyslaw ... recognouit, quia ... recepit sex marcas a-is et matrimonij (i. e. bonorum post matris mortem sibi cedentium ) de scoltecia in Vyascl.
N. glossam Pol.
AGZ XVI p. 221 (a. 1489) : ratione a-is et maternalitatis alias «sz dzyadovyszny, babyszny y sz maczyerzyszny».
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)