General
Full Entry
More

AGNOMINATIO

Grammar
  • Formsagnominatio, agnominacio
  • Etymologyancient Latin
  • Inflectional type -onis
  • Part of Speechnoun
  • Gender
Meaning Outline
  • rhet. eiusdem syllabae in diversis vocabulis continua repetitio.

Pełne hasło

AGNOMINATIO s. AGNOMINACIO, -onis f.
rhet. figura retoryczna polegająca na parokrotnym powtórzeniu tej samej sylaby w wyrazach o różnym znaczeniu; eiusdem syllabae in diversis vocabulis continua repetitio.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)