Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AVERSUS

Gramatyka
  • Formyaversus
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana -a, -um
  • Część mowyprzymiotnik
  • Rodzajmęski
Znaczenia
  • I. alio versus

Pełne hasło

AVERSUS, -a, -um
  • F.
  • Th.
  • S.
I. propr. odwrócony tyłem, w przeciwną stronę, odwrotny; alio versus.
Constr. a. abs. b. sq. dat.
VITELO Opt. p. 151 : semper conuexum lunae est a-um soli, et cornua uidentur semper respicere ad solem.
c. sq. ab. II. transl. nieprzyjazny, nieżyczliwy, niesprzyjający; inimicus, infestus.
Constr. a. abs. b. sq. dat.
*MPH I p. 130 (saec. X) : Eeberhtus, cum obses datus esset in urbem, ... regi fit a-us, cum et antea ei iratus esset. Inde abs.aversus, -i
m. odszczepieniec, heretyk; haereticus
AKap p. 119 (a. 1554) : ut episcopus... dissidia suborta ad unionem reducat et a-os ad Ecclesiam revocet.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)