Ogólne
Pełne hasło
Więcej

CABALLA

Gramatyka
  • Formycaballa, cabella
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana -ae
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajżeński
Znaczenia
  • klacz

Pełne hasło

CABALLA s. CABELLA, -ae f.
  • F.
  • Th. (rec.),
  • Dc.
  • B.
klacz; equa
KodWp III p. 156 (a. 1360) : damus eciam sculteto et suis liberis habere gregem et opilionem in dicta hereditate et c-as.
AGZ XI p. 108 (a. 1436) : Iwan ... exfideiussit c-am de curia regali secundario et ibidem econtra debet statuere eandem.
N. glossas Pol.
AGZ XIII p. 13 (a. 1436) : centum c-as indomitas vulgariter «swyerzepicze».
Ib. XII p. 15 (a. 1437) : domina c-as alias «swyerzepicze» de curia expulit.
Ib. XVIII p. 386 (a. 1498) : boves duos et c-am alias «kobyle».
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)