Ogólne
Pełne hasło
Więcej

CABACIUM

Gramatyka
  • Formycabacium, kabacium
  • EtymologiaPol. kabat
  • Odmiana -ii
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajnijaki
Znaczenia
  • kabat, kaftan

Pełne hasło

CABACIUM s. KABACIUM, -ii n. (Pol. kabat)
kabat, kaftan; thorax laneus, subucula
StPPP VIII p. 103 (a. 1384) : Spithko ... contumax contra Jaskonem sartorem ... pro c-o (ed. cabucio).
Ib. p. 151 (a. 1385) : Stasco ... interfuit, quando c-um dedit, dominus Sagneus dedit.
Ib. p. 302 (a. 1389) : duo k-a.
KsgKaz p. 245 (a. 1390) : famulo civitatis pro ... c-o sive ioppa dedimus 1/2 mrc.
RachJag p. 47 (a. 1390) : pro XXX vlnis tele ad c-a.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)