Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AVELLO

Gramatyka
 • Formyavello
 • Etymologiałacina starożytna
 • Odmiana -ere, -ulsi, -ulsum
 • Część mowyczasownik
Znaczenia
 • I. propr. wyrwać, zerwać, urwać
 • I. + aliquem ab Ecclesia, a gremio Sanctae Matris Ecclesiae (KodMaz(K) Tom II a latere alicuius ab antiquis aris 590), terras a Polonia favores ignorantiae tenebras a regno oddalić, usunąć, zabraćPart. perf.oddalony
  • 2. oderwać, odwieść (od przekonaYi, zwyczaju, zamiaru)

Pełne hasło

A-VELLO, -ere, -ulsi, -ulsum
 • F.
 • Th.
 • Bl.
 • S.
 • A.
I. propr. wyrwać, zerwać, urwać; detrahere, decerpere, abrumpere, abscindere.
Constr. aliquid a. abs. b. sq. ex. c. sq. de.
N. alicui:
AKapSąd II p. 778 (a. 1513) : a-sit Judeo biretum de capite suo. II. transl.
I. oddalić, usunąć, zabrać; removere, abstrahere, auferre, v. gr. aliquem ab Ecclesia, a gremio Sanctae Matris Ecclesiae (KodMaz(K) p. 118, a. 1187 ; Tom II p. 51, a. 1512) , a latere alicuius ( BRUNO Qfr . p. 391 ) , ab antiquis aris ( ROYZ. I p. 182, v. 590), item terras a Polonia ( DŁUG. Hist. V p. 80 ) , favores ( ArPrawn 1 p. 218, saec. XV) , ignorantiae tenebras a regno ( *KodUJ I p. 87, a. 1410) . Part. perf.oddalony; remotus
VL p. 285 (a. 1496) : non modo vicinis, sed longissimo quoque intervallo a-sis ... formidabilis.
2. oderwać, odwieść (od przekonaYi, zwyczaju, zamiaru); abducere, avertere, v. gr. a consilio ( Tom. II p. 82, a. 1512) , de sententia ( DŁUG. Op. p. 57 ) , a veteri ritu ( MARTIN. OP. Serm. fol. 33b ) .
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)