Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AVENATOR

Gramatyka
  • Formyavenator
  • Etymologia avena BJ.
  • Odmiana -oris
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajmęski
Znaczenia
  • sprzedawca owsa

Pełne hasło

AVENATOR, -oris m. (avena) BJ.
sprzedawca owsa; avenae venditor
StPPP II p. 312 (a. 1426) : a-r de zuppa Bochnensi coram ipsis testamentum fecit.
KodKrak p. 749 (a. 1542) : a-es: sunt institae auenariae numero octo.
Cf. AVENISTA.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)