Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ARTIFEX

Gramatyka
 • Formyartifex
 • Etymologiałacina starożytna
 • Odmiana -icis
 • Rodzajmęski
Znaczenia
 • I.
  • 1. rzemieślnik
   • α. + artificii
   • β.
  • 2. mistrz, twórca, sprawca
   • α. + Supernus Bóg
   • β. + mille szatan
  • 3. znawca
   • α. + apparens sofista
   • β. + communis filozof uprawiający umiejętność ogólną, dotyczącą całego bytu
   • γ. + rationalis logik
   • δ. + realis ten, kto zajmuje się naukami dotyczącymi rzeczy
   • ε. + specialis ten, kto uprawia umiejętność specjalną, dotyczącą pewnych tylko przedmiotów
   • ξ. + vocum gramatyk
 • II. adi. sztuczny, kunsztowny

Pełne hasło

ARTIFEX, -icis
 • F.
 • Th.
 • Bl.
 • S.
 • Dc.
 • B.
 • BJ.
 • A.
 • N.
I. subst. m.
1. rzemieślnik; faber.
N. glossam Pol.
RFil XXIV p. 69 (a. 1415) : a-x «rzemeslnik».
Additur
mechanicus ( Tom. V p. 407, a. 1521) .
Constr. sq. gen. obiectivo, v. gr.
cultellorum, doliorum.
N.
α. artificii :
StPPP II p. 938 (a. 1500) : tantum ... soluere tenebuntur, non ut sui artificij a-es, sed ut conciues.
β. officinae monetariae ( Tom. X p. 240, a. 1528).
N. locut.
anni artificis cf.
2. mistrz, twórca, sprawca; opifex, auctor. Saepius in malam partem v. gr. malignandi ( KodWp I p. 394, a. 1272) , malorum ( DŁUG. Hist. V p. 326 ) , scelerum ( Tom. VI p. 187, a. 1527) , necis ( KADŁUB. p. 11 ).
N. locut.
α. Supernus Bóg; de Deo ( DŁUG. Hist. I p. 374 ) ; item orbis ( PAUL. CR. p. 62, v. 22 ).
β. mille szatan; de diabolo ( MARTIN. OP. Serm. fol. 125a ; RFil XXIV p. 316, a. 1440). ;
3. znawca; alicuius rei peritus.
N.
phil. t. t. człowiek wykształcony w sztukach wyzwolonych, zwł. w filozofii; de homine artibus liberalibus erudito, praec. philosopho
AEG. Th. fol. A 2b : diuersi a-es determinant de eodem secundum rem.
GŁOG. Anal. fol. 73b : methaphysicus est magis sciens quam alij a-es.
Id. Anim. fol. 8b : non est inconueniens diuersos a-es considerare de ipsa anima diuersimode.
Inde locut.
α. apparens sofista; sophista
GŁOG. ExLog fol. 105b : sophista est a-x apparens.
β. communis filozof uprawiający umiejętność ogólną, dotyczącą całego bytu; qui in quaestionibus ad universam rerum naturam spectantibus versatur
GŁOG. ExLog fol. 130a : a-i speciali ... non licet descendere de genere in genus, sed a-i communi ... talis enim procedit ex communibus et versatur circa totum genus entis.
γ. rationalis logik; logicus
GŁOG. Hisp. fol. 16b : logicus est a-x rationalis plus res et naturas rerum considerans ... sub dici et praedicari.
δ. realis ten, kto zajmuje się naukami dotyczącymi rzeczy; qui in rerum cognitione versatur
GŁOG. ExLog fol. 96b : tres sunt a-es reales: methaphisicus, mathematicus et phisicus, sicut tres sunt ścieńcie reales.
ε. specialis ten, kto uprawia umiejętność specjalną, dotyczącą pewnych tylko przedmiotów; qui disciplinae speciali, ad certum quoddam et determinatum rerum genus spectanti, studet
GŁOG. ExLog fol. 130a : a-i speciali, qui versatur circa (ed. cira) certum et determinatum genus, non licet descendere de genere in genus.
ξ. vocum gramatyk; grammaticus
GŁOG. Hisp. fol. 16 : grammaticus est a-x uocum et deriuationis earum.
II. adi. sztuczny, kunsztowny; artificiosus.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)