Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ALLEGANTER

Gramatyka
  • Formyalleganter
  • Etymologia allego
  • Odmiana
Znaczenia
  • iur. iur. dowodnie, składając dowody w sądzie

Pełne hasło

ALLEGANTER adv. (allego)
iur. dowodnie, składając dowody w sądzie;allegationem proferendo
KodKrak I p. 62 (a. 1375) : consules coram dominis arbitris a-r declarauerunt, quod etc. KodPol II
p. 342
( a. 1394) : dominus cantor ... sufficienter aprobauit et a-r protestatus est, quod predicti heredes ... ad ... lacum nichil ... iurisdiccionis habere dinoscuntur.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)