Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AGNOMEN

Gramatyka
  • Formyagnomen
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana -inis
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajnijaki
Znaczenia
  • przydomek, nazwisko

Pełne hasło

AGNOMEN, -inis n.
  • F.
  • Th.
  • S.
przydomek, nazwisko; cognomen, nomen gentile
PreussUB p. 154 (a. 1248) : cum quodam Teutonico a-e Spicenagel.
PommUB p. 512 (a. 1299) : miles a-e de Slethz.
N.
o zawołaniu rodowym; de vocatu quo se milites eiusdem stirpis in proeliis convocabant
ArHist VI p. 32 (a. 1468) : audita proclamatione a-is Doliva omnes et singuli ... convenirent procuratori suo in auxilium.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)