Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AVIDE

Gramatyka
  • Formyavide
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana
  • Część mowyprzysłówek
Znaczenia
  • I. avare, cupide, cum aviditate, voraciter, studiose.
  • II. ardenter, diligenter
  • III. vehementer

Pełne hasło

AVIDE adv.
  • F.
  • Th.
I. chciwie, pożądliwie, łakomie, żarłocznie, z niecierpliwością; avare, cupide, cum aviditate, voraciter, studiose.
N. syn.
avare ( AKapSąd I p. 411, a. 1454).
II. gorliwie,pilnie; ardenter, diligenter
KodWp II p. 245 (a. 1305) : ut ... arcius Divinis officiis insistens, que Dei sunt a-ius exequatur.
KodKKr I p. 170 (a. 1325) : vniuersa negotia ... vacillant ... nisi … testium ... suffragio a-e fuerint roborata.
Ita saepius.
Syn. et iuxta posita
attente ( AKapSąd II p. 404, a. 1469) ; diligentius '( WAPOW. Chr. p. 156 ) , ferventer ( KodWp V p. 301, a. 1420 ; AKap Sąd I p. 411, a. 1454).
III. gwałtownie; vehementer
KodWp V p. 37 (a. 1403) : si aqua per vehementiam a-e ampliaretur et aggerem ... dirumperet.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)