Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AVUNCULUS

Gramatyka
 • Formyavunculus, awunculus, awnculus, adwunculus
 • Etymologiałacina starożytna
 • Odmiana -i
 • Część mowyrzeczownik
 • Rodzajmęski
Znaczenia
 • I.
  • 1. matris frater.
  • 2. + magnus aviae frater.
 • II. nepos

Pełne hasło

AVUNCULUS, -i m. scr. awunculus,,awnculus,, adwunculus
 • F.
 • Th.
 • S.
 • Dc.
 • BJ.
 • H.
 • N.
I.
1. wuj; matris frater.
N. glossam Pol.
PP III p. 230 (a. 1453) : debet pueros ... nutrire ... ad annos eorum cum ... a-o eorum alias «s wuyem».
ZabDziej I p. 276 (a. 1549) : a ... a-o suo alias «od vya szwego» tutore.
Saepius sq. adi. germanus, v. gr.
StPPP VIII p. 28 (a. 1381) : Szethes ... a-us germanus est.
Ib. IX p. 84 (a. 1469) : a-um germanum mee matris fratrem carnalem.
N. glossam Pol.
PP III p. 212 (a. 1432) : Paulus a-us suus germanus, alias «wuy rodzony».
2. magnus brat babki; aviae frater.
II. singulare: wnuk; nepos
KsgPrzem II p. 74 (a. 1450) : Iohannes ... de Rubeschow a-us alias «wnank» Clementis Broda.
Cf. AVUNCUS et AVIA II 2.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)