Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ASTRIPOTENS

Gramatyka
  • Formyastripotens
  • Etymologia astrum et potens
  • Odmiana -ntis
Znaczenia
  • I. qui astra regit, epithetum Deo tributum
  • II. Deus

Pełne hasło

ASTRI-POTENS, -ntis (astrum et potens)
  • Dc.
  • B.
I. adi. władnący gwiazdami, pan gwiazd, epitet Boga; qui astra regit, epithetum Deo tributum
*CodEp II p. 455 (a. 1445) : a-ns Deus.
AKap Sąd II p. 553 (a. 1445) : Domino a-e teste nichil scio de eadem.
DŁUG. Hist. IV p. 531 : hoc tu ... dicere suetus eras, o a-ns apex.
N. glossam Pol.
RFil XXII p. XLI (a. 1451) : a-ns «gwyazdomoczni».
II. subst. Bóg; Deus
KodKKr II p. 410 (a. 1416) : quilibet eorum in sacratissimo canone A-is clementiam non cesset exorare.
RFil XVI p. 312 (a. 1425) : A-ns ... qui duodeno sidere zodiaci radiosum construis orbem.
Ita saepius.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)