Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AGRIPENNUS

Gramatyka
  • Formyagripennus
  • Etymologia ager et pendeo
  • Odmiana -i
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajmęski
Znaczenia
  • ager, qui ad maiorem quen dam fundum pertinet

Pełne hasło

AGRIPENNUS, -i m. (ager et pendeo)
  • Dc.
  • B.
  • BJ. (-is)
grunt dodatkowo należący do jakiejś własności ziemskiej; ager, qui ad maiorem quen dam fundum pertinet
StPPP XI p. 142 (a. 1599) : hanc pecuniam ... dedit Stanislaus ex a-o alias «s przymiarku».
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)