Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AERIFUSOR

Gramatyka
  • Formyaerifusor, erifusor
  • Etymologia aes et fundere
  • Odmiana -is
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajmęski
Znaczenia
  • faber in operibus ex aere fundendis occupatus

Pełne hasło

AERI-FUSOR s. ERIFUSOR, -is m. (aes et fundere)
odlewnik spiżowych przedmiotów, ludwisarz; faber in operibus ex aere fundendis occupatus
CracArt I V p. 54 (a. 1413) : seniores fabrorum ... cingulatorum, e-um, cuprifusorum.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)