Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ABBATIALIS

Gramatyka
  • Formyabbatialis, abbacialis
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana -e
  • Część mowyprzymiotnik
Znaczenia
  • ad abbatem pertinens

Pełne hasło

ABBATIALIS s. ABBACIALIS, -e
  • S.
  • Dc.
  • B.
  • BJ.
opacki, stanowiący przywilej opata; ad abbatem pertinens
CodEp II p. 72 (a. 1415) : in pontificalibus, a-bus et aliis quibusvis dignitatibus.
*KodMp IV p. 383 (a. 1441) : Vithoviensem ac Sandecensem a-es ... ecclesias.
AKapSąd II p. 161 (a. 1449) : in stuba alba a-i monasterii eiusdem.
DyplMog p. 141 (a. 1495) : sub sigillo ... a-i.
DŁUG. LibBen III p. 75 : episcopus ... praefatum ... monasterium ... a-i honore et ... bacculi a-is dignitate ... insignivit.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)