Ogólne
Pełne hasło
Więcej

INTURBO

Gramatyka
  • Formyinturbo
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana -are
  • Część mowyczasownik
Znaczenia
  • perturbare

Pełne hasło

IN-TURBO, -are
  • N.
wnosić zakłócenia, zakłócać, mącić; perturbare
Tom. II p. 243 (a. 1513) : sumus ... solliciti ... ne defectus pecunie dande ... aliquid i-et.
ARect II p. 125 (a. 1546) : doctor licet ... sit ... membrum ... universitatis ... ad alienum ... tribunal ... se confugit ... rectoris iurisdiccionem plane i-ndo et enervando.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)