Ogólne
Pełne hasło
Więcej

INTROVENIO

Gramatyka
  • Formyintrovenio
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana -ire, -veni
  • Część mowyczasownik
Znaczenia
  • (sollemniter) ingredi officiorum publicorum gerendorum causa

Pełne hasło

INTRO-VENIO, -ire, -veni
(uroczyście) wjechać celem sprawowania czynności prawnych; (sollemniter) ingredi officiorum publicorum gerendorum causa
KsgGrWp II p. 300 (a. 1399) : Jan ... habet terminum ... cum Adam ... cum dominus capitaneus i-erit secundario in Poznaniam.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)