Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ARGILLARIUS

Gramatyka
  • Formyargillarius
  • Etymologia argilla
  • Odmiana -ii
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajmęski
Znaczenia
  • operarius, qui argilla linit, i. q. argillator

Pełne hasło

ARGILLARIUS, -ii m. (argilla)
gliniarz, zdun; operarius, qui argilla linit, i. q. argillator
RachJag p. 560 (a. 1419 —20): a-ijs alias «glynarzom» domum eandem argilla reformantibus Vl/3niar.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)