Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ANTIPEDOS

Gramatyka
  • Formyantipedos
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana
Znaczenia
  • animal fabulosum

Pełne hasło

ANTIPEDOS subst. declinationis incertae (Gr. άντίπεδος non legitur)
legendarne zwierzę; animal fabulosum
KomKadł p. 62 : a-os est etiam genus monstri in Libya plantas habens versus crura, et octenos digitos in plantis.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)