Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ANTEFORE

Gramatyka
  • Formyantefore
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana
Znaczenia
  • superare aliquem,excellere

Pełne hasło

ANTE-FORE (ab ante-esse)
przewyższać kogoś, wybijać się; superare aliquem,excellere
KADŁUB. p. 97 : quem latet, imperio, fama, virtutis odore, flore Lemmaniadas, moribus a-fore?
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)