Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AHENARIUS

Gramatyka
  • Formyahenarius, aenarius, enearius
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana -a, -um
Znaczenia
  • faber in fabricandis vasis aheneis occupatus

Pełne hasło

AHENARIUS s. . AENARIUS s. ENEARIUS, -a, -um
  • B.
solummodo in locutione a-us faber
kotlarz; faber in fabricandis vasis aheneis occupatus
GLb p. 35 : e-us, a-us faber «cothlyarz».
RachWaw p. 389 (a. 1548) : fabro a-o pro olla et «kuffel».
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)