Ogólne
Pełne hasło
Więcej

MACTATORIUM

Gramatyka
  • Formymactatorium
  • Etymologia mactator
  • Odmiana -ii
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajnijaki
Znaczenia
  • + carniumrzeźnia,jatka

Pełne hasło

MACTATORIUM, -ii n. (mactator)
  • B.
rzeźnia,jatka; locus, ubi pecora mactantur, macellum
KodMp II p. 89 ( a. 1253) : dedimus eisdem ... viris unum m-um et duas stubas balneares.
Ib. p. 179 ( a. 1290) : m-um, quod wulgo «Kuttelhoff» (Germ. ) vocatur.
CodSil V p. 59 ( a. 1340) : Iudeorum peccora in ... Cristianorum m-o seu maccello iuxta ritum gentis Iudaice mactat.
Ita vulgo. Additur gen. carnium :
AGZ III p. 38 (a. 1367) : m-um carnium, quod «Cutlow» ([Germ.) ]dicitur.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)