Ogólne
Pełne hasło
Więcej

INVADIUM

Gramatyka
  • Formyinvadium
  • Etymologia invadio
  • Odmiana -ii
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajnijaki
Znaczenia
  • iur. iur. zastaw, zabezpieczenie zobowiązania zastawem

Pełne hasło

INVADIUM, -ii n. (invadio)
iur. zastaw, zabezpieczenie zobowiązania zastawem; pignus, obligatio
ZabDziej I p. 305 (a. 1556) : Martinus ... recepit duas marcas ... pecunie a Alberto ... debiti et i-ii, quod debitum et i-um habuit aput ... Albertum super partem agri, quam invadiavit ... Albertus Martino ... huc e converso exemit hanc partem agri, quod ... Albertus suo grosso inscripsit.
Cf. VADIUM.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)