Ogólne
Pełne hasło
Więcej

INVADIATORIUS

Gramatyka
  • Formyinvadiatorius
  • Etymologiainvadiator
  • Odmiana -a, -um
  • Część mowyprzymiotnik
Znaczenia
  • iur.
  • z tytułu zastawu, jako zastaw

Pełne hasło

INVADIATORIUS, -a, -um (invadiator)
iur. tantummodo in locut. modo (more) invadiatorio
z tytułu zastawu, jako zastaw; pignoris, obligationis ratione
TArch p. 170 (a. 1489) : 1/2 mansus scultecie ... colitur per wladarium modo i-o.
StPPP IX p. 256 (a. 1546) : quam inscriptionem habuit in parte molendini in Kolaczycze more i-o a domino Felice ... in parte ipsius.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)