Ogólne
Pełne hasło
Więcej

BATUS

Gramatyka
 • Formybatus
 • Etymologia vox Hebraicae originis
 • Odmiana -i
 • Część mowyrzeczownik
 • Rodzajżeński
Znaczenia
 • bat, rodzaj miary objętości

Pełne hasło

BATUS, -i f. (vox Hebraicae originis)
 • F.
 • Th. (rec.),
 • Bl.
 • Dc.
 • N.
bat, rodzaj miary objętości; mensura liquidorum Hebraea
GŁOG. Alex. I fol. 26a: b-us ... est mensura quinquaginta sextariorum
(cf. Isid. Etym. 10, 26,2).
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)