Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AVISATORIAE

Gramatyka
  • Formyavisatoriae
  • Etymologia aviso litterae
  • Odmiana -arum
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajżeński
Znaczenia
  • wici, pismo królewskie powołujące, na wojnę

Pełne hasło

AVISATORIAE, -arum adi. f. (aviso) litterae
wici, pismo królewskie powołujące, na wojnę; quibus rex aliquem ad militiam capessendam evocat
AAlex p. 59 (a. 1502) : in omnem eventum decrevimus praesentes a-as litteras in vim primarum restium dirigere. Et
ib. infra p. 60 : istas litteras a-as, vim et effectum primarum restium habentes ... mittimus. Cf. AVISAMENTUM 1 2 a, AVISATIO I 2, AVISO I 2.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)