Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AUCUPATIO

Gramatyka
  • Formyaucupatio
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana
Znaczenia
  • I. iur.+ 2. venationibus propr.I. łowienie ptaków^prawo łowienia ptaków
  • I.
  • II. transl. ubieganie się o coś

Pełne hasło

AUCUPATIO s. AUCUPACI O, - onis /
  • F.
  • Th.
  • Bl.
B. BJ. A.
I. propr.I. łowienie ptaków; actus aucupandi. 2. iur. t. t. (non nisi simul cum venationibus ^prawo łowienia ptaków; ius aucu- pandi
KodWp II p. 495 (a. 1337) : terram nostram Goram cum ... agris ... pratis ... venacionibus, a-bus ... Iohanni ... Boemie regi ... vendimus.
KodPol I p. 239 (a. 1373) : eidem Chodkoni ... villam ... cum agris cultis et incultis ... a-bus, venationibus ... damus.
Ita saepissime.
N. sensu insolito castorum prawo polowania na bobry; ius castores venandi
ArSang III p. 372 (a. 1531) : tertiam partem bonorum ... cum ... aquarum decursibus, castorum a-bus ... damus.
Cf. AUCUPOR
I.
II. transl. ubieganie się o coś; actus ambiendi aliquid
*CodEp III p. 578 (a. 1451) : reddensque pocius tibi vices gratificacionis quam perditas a-es inanium rumusculorum (ed. aucupatione manuum ramusculorum).
Cf. AUCUPOR II.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)