Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ARBITAR

Gramatyka
  • Formyarbitar
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana
Znaczenia
  • derivata?

Pełne hasło

ARBITAR vox certe corrupta (ab arbitrio
derivata? ) sensu tamen minime obscuro: relacja sędziego w sprawie wydanego przezeń wyroku, tzw. 'wstecz';arbitri declaratio, qua de causa iudicata nec non sententia a se lata refert KsgMaz II
p. 67 (a. 1424) : ipsa Margaretha parata est recipere a-r wlgariter «wsztecz» dictum.
Cf. ib. infraMargaretha parata est stare arbitrio ipsius domini iudicis.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)