Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ANTEFACIO

Gramatyka
  • Formyantefacio
  • Etymologia F. : -ctus, Dc. : -ctum, BJ.: -cta
  • Odmiana -ere, -feci, -factum -ctus, -ctum, -cta
  • Część mowyczasownik
Znaczenia
  • I. czynić coś dawniej
  • II. stawiać wyżej
  • III. zadośćuczynić

Pełne hasło

ANTE-FACIO, -ere, -feci, -factum (
  • F.
: -ctus,
  • Dc.
: -ctum, BJ.: -cta)
I. czynić coś dawniej; prius jacere
APozn I p. 237 (a. 1456) : debent ... solvere, prout a-bant, iuxta antiquam conswetudinem.
II. stawiać wyżej; praeferre
GALL p. 411 : nec sic eum sine causa tot regibus ac ducibus a-ecit.
III. zadośćuczynić; satisfacere
KsgPrzem I p. 256 (a. 1439) : Paulus ... posuit suum solidum contra Molendam, quia Molenda dicit, quod ipsum a-ecit ... Paulus cum mala pecunia.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)