Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ARBITRATORIE

Gramatyka
  • Formyarbitratorie
  • Etymologiaarbitratorius
  • Odmiana
Znaczenia
  • per modum arbitrii

Pełne hasło

ARBITRATORIE adv. (arbitratorius)
wyrokiem sądu rozjemczego; per modum arbitrii
DyplMog p. 94 (a. 1406) : declaramus nec non a-e pronuntiamus, quod etc.
Cf. ARBITRARIE ARBITRABILITER ARBITRATIM.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)