Ogólne
Pełne hasło
Więcej

AERARIUS

Gramatyka
 • Formyaerarius, erarius
 • Etymologiałacina starożytna
 • Odmiana -a, -um -ii
 • Rodzajmęski
Znaczenia
 • I. + faber, magister faber in fabricandis operibus ex aere (sed e ceteris quoque metallis) occupatus.
 • II. + scriba fisci officialis

Pełne hasło

AERARIUS s. ERARIUS, -a, -um adi. et -ii subst. m.
 • F.
 • Th.
 • S.
 • Dc.
 • B.
I. faber, magister rzemieślnik wykonujący przedmioty ze spiżu lub miedzi (ale i z innych metali); faber in fabricandis operibus ex aere (sed e ceteris quoque metallis) occupatus. Cf. glossas Pol. :
RFil XXXIII p. 130 (a. 1471) : ae-us «mosyąsnyk»;
ib. p. 150 : e-ii «slotnica».
II. scriba et abs. urzędnik skarbowy; fisci officialis
*SSrSil XVII p. 64 (a. 1506) : inferiores scribe longo succedunt ordine: palatinus seu atriensis, e-us.
Tom. XIV p. 659 (a. 1532) : ad rationes ... faciendas sunt obligati ... ae-ii sive «lonheri» (Germ. ).
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)