Ogólne
Pełne hasło
Więcej

INTROSCRIPTIO

Gramatyka
  • Formyintroscriptio, introscripcio
  • Etymologia introscribo
  • Odmiana -onis
  • Część mowyrzeczownik
  • Rodzajżeński
Znaczenia
  • inscriptio in commentariis iudicii facta

Pełne hasło

[INTROSCRIPTIO]s. INTROSCRIPCIO, -onis f. (introscribo)
wpis do ksiąg urzędowych; inscriptio in commentariis iudicii facta
StPPP XI p. 69 (a. 1482) : si ... nobilis Derslaus ... in sanitate attenuaretur ... uxor sua ... est... potens ... hanc obligacionem ... ad librum ... castri i-em (sed potius leg.] introscribere, [ut infra p. 70) cum suis consanguineis.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)