Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ANTEMEMO

Gramatyka
  • Formyantememo
  • Etymologiałacina starożytna
  • Odmiana -a, -um
  • Część mowyprzymiotnik
Znaczenia
  • iam dictus
  • qui est ante meridiem.

Pełne hasło

ANTE-MEMO RATUS, -a, -um BJ. wyżej j
wspomniany; iam dictus
KsgRachKr I p. 73 ! (a. 1324) : coram scabinis a-tis.
AGZ III p. 245 I (a. 1483) : in opido nostro a-to Lithwynow. ANTE-MERI]D[I]ANUS[,-a, -um
przedpołudniowy; qui est ante meridiem.
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)