Ogólne
Pełne hasło
Więcej

ALLELUGIA

Gramatyka
  • Formyallelugia, alliluia
  • Etymologia -ya
  • Odmiana
Znaczenia
  • nat. herba acetosi saporis,quae tempore Paschali floret: Oxalis acetosella Linn

Pełne hasło

ALLELUGIA s. ALLILUIA in decl.
  • F.
  • Th.
  • S.
  • Dc.
(-ya)
  • B.
  • N.
nat. szczaw zajęczy; herba acetosi saporis,quae tempore Paschali floret: Oxalis acetosella Linn.
RFil LIII p. 64 (a. 1460) : a-a «conyk» alii dicunt «zayączy sczaw».
GLr I p. 219 .
Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)